Trang chủ
top
Dòng sự kiên Dòng sự kiện:

Clb DN Tiên Phong

Clb DN Tiên Phong

Câu lạc bộ Doanh nhân Tiên Phong (dưới đây gọi là Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các Nhà kinh doanhtrên lãnh thổ Việt Nam.Câu lạc bộ thực hiện việc đoàn kết, tập hợp các Nhà kinh doanh, Doanh nhân, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo với mong muốn xây dựng một địa chỉ tin cậy, gắn bó cùng phát triển.Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của điều lệ câu lạc bộ, tuân thủ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-       Trụ sở đặt tại: Địa chỉ: Lầu II - 626 Đường Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TPHCM

-       Địa điểm đặt trụ sở có thể thay đổi khi cần thiết.

Chương 1: Tên goi- Mục đích- Nhiệm vụ của câu lạc bộ

Điều 1:Tên gọi câu lạc bộ

Tên chính thức: Câu lạc bộ Doanh nhân Tiên Phong. Câu lạc bộ có tài khoản riêng, có logo và thẻ hội viên riêng.

Điều 2: Mục đích của câu lạc bộ

-Là câu lạc bộ tập hợp những Nhà Kinh doanh, Doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

- Nơi các Nhà Kinh doanh có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm kinh doanh, trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

- Là một tổ chức để các thành viên tham gia có thể đóng góp thời gian, công sức cho mục đích từ thiện và các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác.

- Tạo dựng một địa chỉ để các thành viên có thể nghỉ ngơi, giải trí, một mái nhà chung cho gia đình các thành viên.

Điều 3:Nhiệm vụ của câu lạc bộ

- Tổ chức gặp gỡ thành viên theo định kỳ (6 tháng/1 lần ) với thời gian từ 1 đến 2 ngày. Tại buổi gặp gỡ định kỳ này các hội viên sẽ tham dự các chương trình dã ngoại, đi tìm hiểu tình hình kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp khác, giao lưu với Hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh bạn ....

- Xây dựng và phát triển một địa chỉ câu lạc bộ, nơi các thành viên có thể đến thu thập trao đổi thông tin, là đầu mối để liên lạc giữa các thành viên khi có công việc, cơ hội kinh doanh và là nơi các thành viên có thể tới thư ờng xuyên nghỉ ngơi, giải trí ( đọc báo, uống cafe,uống bia, xem chứng khoán online...)

- Câu lạc bộ cố gắng xây dựng một đến ba căn nhà tình nghĩa mỗi năm và tổ chức một số  hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện khác( Xây dựng từ thiện không mang mục đích cá nhân).

Chương 2 : Thành viên

Điều 4:Điều kiện thành viên

- Là chủ cơ sở kinh doanh, Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp, tổ chứ c sản xuất kinh doanh (từ Quản lý cấp cao trở lên) hay là cán bộ, viên chức giữ những vị trí, vai trò nhất định trong xã hội.

- Nhiệt tình hăng hái tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, có ý thức xây dựng tập thể, tổ chức, giúp đỡ thành viên, tham gia các hoạt động cộng đồng và tâm huyết muốn trở thành thành viên câu lạc bộ.

Điều 5: Thủ tục gia nhập câu lạc bộ

-         Đơn xin gia nhập thành viên CLB

-          Được Ban chủ nhiệm CLB đồng ý.

Điều 6:Quyền của Thành viên

-       Được hỗ trợ đăng tin tức miễn phí về các sự kiện hoạt động của Cơ sở, Doanh nghiệp trên báo điện tử: http://tapchidoanhnhanthanhdat.vn, www.doanhnhantienphong.vn và ấn phẩm Doanh nhân Thành Đạt trong 01 năm.

-       Được đăng Logo, thông tin về Doanh nghiệp trên Báo điện tử:http://tapchidoanhnhanthanhdat.vn, www.doanhnhantienphong.vn và ấn phẩm Doanh nhân Thành Đạt miễn phí  01 năm.

-       Được hỗ trợ 50% chi phí PR, Quảng cáo của Doanh nghiệp trên Báo điện tử:http://tapchidoanhnhanthanhdat.vn, www.doanhnhantienphong.vn và ấn phẩm Doanh nhân Thành Đạt.

-       Được nhận giấy chứng nhận thành viên và Biểu tượng của CLB

-       Tham gia các hoạt động, sự kiện do CLB tổ chức.

-          Có quyền góp vốn, tài sản vào những dự án kinh doanh của câu lạc bộ

-          Có quyền ứng cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, có quyền giới thiệu thành viên tham gia câu lạc bộ, có quyền xin rút tên khỏi câu lạc bộ

Điều 7:Nghĩa vụ của Thành viên:

-          Thực hiện điều lệ câu lạc bộ

-          Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, thực hiện sự phân công công việc của câu lạc bộ

-          Góp phần tuyên truyền nâng cao uy tín của câu lạc bộ

-          Đoàn kết, hợp tác giúp đỡ thành viên khác

-          Đóng phí thành viên và các khoản thu vì mục đích từ thiện hoặc khoản thu vận động phù hợp khác.

Điều 8:Thành viên danh dự:

Những doanh nhân, nhà quản lý uy tín thành đạt thì có thể được câu lạc bộ mời làm hội viên danh dự. Hội viên danh dự được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đóng góp công sức tiền bạc vào các hoạt động từ thiện của câu lạc bộ (nếu muốn). Thành viên danh dự không phải đóng hội phí, không tham gia vào Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và không được tham gia biểu quyết những vấn đề của câu lạc bộ.Ban chủ nhiệm quyết định Thành viên danh dự.

Chương 3: Nguyên tắc và tổ chức điều hành câu lạc bộ

Điều 9:Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc:

-          Tự nguyện

-          Tự quản

-          Dân chủ

-          Đoàn kết hành động

Điều 10:Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ.

Đại hội của câu lạc bộ đuợc tổ chức 02 năm một lần với sự tham gia của ít nhất 70% hội viên. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ 06 tháng một lần.

Điều 11:Ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ do thành viên câu lạc bộ bầu ra tại Đại hội gồm 05 thành viên. Nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm là 02 năm. Ban chủ nhiệm làm việc không hưởng lương và phụ cấp.

Điều 12:Nhiệm vụ và quyền hạn của ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ:

-          Điều hành hoạt động của câu lạc bộ bao gồm việc cung cấp thông tin, tổ chức sinh hoạt định kỳ, tổ chức đại hội của câu lạc bộ, là đầu mối liên hệ giữa các hội viên

-          Tổ chức giao lưu với Hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh thành, tổ chức các hoạt động từ thiện và tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội khác

-          Xây dựng và hoàn thiện một địa chỉ để các hội viên có thể đến thường xuyên trao đổi thông tin, giải trí ( văn phòng câu lạc bộ, quán cafe...) Ban chủ nhiệm có quyền hạn:

-          Quyết định nội dung hoạt động cụ thể của câu lạc bộ giữa hai kỳ đại hội

-          Quyết định các khoản đóng góp bất thuờng của các hội viên

-          Quyết định tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện; quyết định tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

-          Tuyển dụng thư ký và thủ quỹ cho câu lạc bộ.

Điều 13:Thư ký và thủ quỹ câu lạc bộ.

Câu lạc bộ có 01 thư ký và 01 thủ quỹ làm việc không thường xuyên. Thư ký và thủ quỹ được nhận phụ cấp từ câu lạc bộ. Mức phụ cấp cụ thể do Ban chủ nhiệm quyết định.

Chương 4: Tài chính của câu lạc bộ

Điều 14:Thu – chi của câu lạc bộ.

Các khoản thu của câu lạc bộ:

-          Phí từ thành viên ( do đại hội thành viên quyết đinh)

-          Tiền, tài sản hảo tâm của thành viên, thành viên danh dự và các doanh nhân khác.

-          Từ hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ (nếu có)Các khoản chi của câu lạc bộ:

-          Chi tổ chức hoạt động định kỳ của câu lạc bộ

-          Tài trợ cho các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện

-          Các khoản chi hợp lý khác

Chương 5:Khen thưởng – kỷ luật

Điều 16:Khen thưởng

Ban chủ nhiệm, thành viên, thành viên danh dự, thư ký và thủ quỹ câu lạc bộ hoạt động tích cực, uy tín, hiệu quả thì được câu lạc bộ khen thưởng

Điều 17:Kỷ luật:

Ban chủ nhiệm, thành viên nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vi phạm điều lệ sẽ bị câu lạc bộ kỷ luật. Hình thức kỷ luật cao nhất là xoá tên thành viên. Ban chủ nhiệm sẽ có hình thức kỷ luật với thư ký, thủ quỹ không hoàn thành công việc được giao.

Điều 18:Xoá tư cách thành viên

Thành viên bị xoá tên khỏi câu lạc bộ khi vi phạm một trong các điều sau:

-          Bị mất quyền công dân hoặc đang thụ án hình sự

-          Không sinh hoạt câu lạc bộ 06 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng

-          Không đóng phí câu lạc bộ sau 1 tháng được thông báo

-          Vi phạm nghiêm trọng điều lệ câu lạc bộ

Chương 6: Thi hành điều lệ

Điều 19:

Thành viên phải thi hành đúng điều lệ của câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành điều lệ này.Việc sửa đổi điều lệ câu lạc bộ do Đại hội hội viên câu lạc bộ quyết định.

Điều lệ câu lạc bộ bao gồm 6 chương, 19 điều được toàn thể hội viên câu lạc bộ thông qua ngày 20 tháng 09 năm 2011.

BAN ĐIỀU HÀNH

Văn phòng
- Địa chỉ: Lầu II - 626 Đường Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: 08 6 2958152 – Fax: 08 6 2958153
- Hotline: 09 85 13 00 19
- Email:info@doanhnhantienphong.vn
- Website: www.doanhnhantienphong.vn

  
anhminh gift
Ghế lưới VP
troi  trang zenfdy
banner tuyen dung
Thiết kế web bán hàng | Đại Thống
Tin xem nhiều nhất
Chùa Huyền Trang
Tin nóng tuần qua
Mark Zuckerberg giàu nhất thế giới tính theo tuổi
Mark Zuckerberg giàu nhất thế giới tính theo tuổi
Những doanh nhân thành đạt từ số 0
Những doanh nhân thành đạt từ số 0
Quyền lực và sức ép
Quyền lực và sức ép
Phó TGĐ VietJet Air: Muốn bay phải có nghề
Phó TGĐ VietJet Air: Muốn bay phải có nghề
Bầu Đức: Quyền lực và bụi bặm
Bầu Đức: Quyền lực và bụi bặm
Thói quen dậy sớm của các CEO nổi tiếng
Thói quen dậy sớm của các CEO nổi tiếng
Full banner 1
 
 
 

Giấy phép số: 70/GP-STTTT cấp ngày 16/11/2017

Email:info.doanhnhantienphong@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 09 31 01 13 13

Địa chỉ: Lầu 3 - 141 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM


 Góp ý - Liên hệ

® Bản quyền thuộc về Doanhnhanthanhdatonline.com